respiratoria

FÖRDELAR MED ANDNINGSFYSIOTERAPI

/
Andningsfysioterapi och dess fördelar i kampen för att andas bättre. Med sina tekniker och metoder gynnar de patientens livskvalitet.
salutogénico

SALUTOGENA MODELL. NYCKELN TILL ATT UPPRÄTTHÅLLA VÅR HÄLSA

/
De flesta människor träffar inte en läkare förrän de känner smärta och obehag i kroppen. De vet inte att vi kan undvika organismens lidande och försämring med specifika förebyggande åtgärder.
higiene postural

POSTURAL KONTROLL, EN SATSNING PÅ FRAMTIDEN

/
Vet vikten av postural hygien. Alla åtgärder som människokroppen utför kan göras olika med olika hållningar.

PSYKOLOGISKA KONSEKVENSER AV ATT LEVA MED SMÄRTA

/
Att uppleva smärta av något slag genererar i människor en negativ inverkan på deras dagliga aktiviteter och hindrar dem från att njuta av livet på ett fullständigt och tillfredsställande sätt.

ÅLDRANDE HEMMA, HUR MAN ANPASSAR HEMMET?

/
Äldre människor upplever, i större eller mindre utsträckning, rörlighetssvårigheter i samband med åldrande.

ANVÄNDNING AV SJUKGYMNASTIK FÖR ÄLDREOMSORGEN

/
De äldres livskvalitet är en av de viktigaste faktorerna att ta hänsyn till för att säkerställa deras välbefinnande.