ÅLDRANDE HEMMA, HUR MAN ANPASSAR HEMMET?

/
Äldre människor upplever, i större eller mindre utsträckning, rörlighetssvårigheter i samband med åldrande.

ANVÄNDNING AV SJUKGYMNASTIK FÖR ÄLDREOMSORGEN

/
De äldres livskvalitet är en av de viktigaste faktorerna att ta hänsyn till för att säkerställa deras välbefinnande.

LEDVÄRK HOS ÄLDRE. ORSAKER, SYMTOM OCH FÖREBYGGANDE.

/
En av effekterna av den åldrande process som sker hos äldre är smärta i lederna, som kan visa sig även tidigare i livet.

SJU NYCKLAR TILL AKTIVT ÅLDRANDE

/
Äldre människor har erfarenhet av ett långt liv. Det finns några nycklar till för att ha ett hälsosamt liv. Det stadium som börjar med pension definierar början på en ny period som erbjuder mål, projekt och drömmar.

KYBUN SKOR: NYCKLAR TILL ATT VÄLJA SKOR FÖR ÄLDRE

/
När vi blir äldre är en aktiv livsstil viktigare än någonsin.

5 ÖVNINGAR FÖR ATT ARBETA MUSKELKRAFTEN HEMMA

/
På grund av COVID-19-pandemin har vi varit instängda i mer…